Ten wpis powstał na podstawie filmu o tym samym tytule. Jeżeli wolisz format video, to zapraszam to jego obejrzenia.
1. Przygotowanie koncepcji domu w programie przestrzennym 3d, po jego akceptacji powstaje projekt budowlany.
Jest to najdłuższa faza projektu i w dużej mierze zależna od samych klientów, którzy potrzebują czasu na przemyślenia i dyskusje w gronie rodziny. Kiedy będą pewni swoich decyzji możemy przejść do kolejnego etapu.
Dlatego warto zarezerwować sobie więcej czasu na etap powstawania projektu. To tylko na początku wydaje się wszystko oczywiste. Im bardziej zagłębiamy się w projekt powstaje wiele pytań, na które muszą sobie wspólnie odpowiedzieć klienci. A, że są dwiema różnymi osobami i mają różne wyobrażenia o wspólnym domu, to potrzebują też często dużo czasu żeby dojść do porozumienia i osiągnięcia kompromisu 😁
2. Projekt architektoniczny, który zawiera m.in:
– 2 opisy techniczne (zagospodarowania działki, architektoniczny)
– obliczenia charakterystyki energetycznej budynku,
– rysunki (plan zagospodarowania terenu, rzut fundamentów, rzut parteru, rzut poddasza, rzut konstrukcji dachu, rzut dachu, 2 przekroje, widoki elewacji)
3. Projekt konstrukcyjny, który zawiera m.in:
– opis techniczny,
– obliczenia statyczne
– rysunki konstrukcji budynku (rzut konstrukcji fundamentów, rzut konstrukcji parteru, rzut konstrukcji stropu, rzut konstrukcji dachu, 2 przekroje, elementy żelbetowe)
4. Projekt instalacji sanitarnej (wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i np. wentylacji mechanicznej), który zawiera m.in:
– opis techniczny
– rysunki (rzuty, schematy)
5. Projekt instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda wtykowe, zasilanie, instalacja odgromowa), który zawiera m.in:
– opis techniczny z obliczeniami
– rysunki (rzuty, schematy)
1. Mapa do celów projektowych działki, którą wykonuje geodeta. Geodeta wykonuje pomiary w terenie i przygotowuje aktualną mapę działki.
2. Opinia geotechniczna gruntu, opracowuje geolog.
Opinia potrzebna jest do zaprojektowania fundamentów budynku. Ekipa geologów przyjeżdża na działkę i wykonuje 3 odwierty na głębokość 3 m. Bada również poziom wody gruntowej. Potem na podstawie wyników badań próbek przygotowują opinię geotechniczną.
Jest to ważne, żeby sprawdzić jakie są grunty na działce wcześniej, wtedy konstruktor dobierze fundamenty adekwatnie do zastanych warunków. Proszę mi wierzyć można spodziewać się wszystkiego. Działki obok mogą mieć już inne warstwy gruntów.
Badania robi się kiedy już zostanie ustalona wielkość domu i jego kształt oraz umiejscowienie na działce.
Geolog otrzymuje ode mnie mapkę z wrysowanymi 3 punktami wierceń.
Zgłoszenie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w granicach tej samej działki.
Żeby tak było musi być spełnione kryterium odległości budynku od granicy działki 4 m dla ściany z oknem i 3 m dla ściany bez okna. Dodatkowo urząd może zażądać przeprowadzenia analizy przesłaniania i analizy nasłonecznienia.
W przypadku gdy dom jest zlokalizowany na granicy z działką sąsiada lub 1,5 m od granicy wtedy obszarem oddziaływania obejmujemy również działkę sąsiada. Wtedy trzeba wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oryginał / kopia poświadczona przez urząd
  • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • czasami oryginał mapy do celów projektowych
Gdzie składa się projekt budowlany?
  • Dla działki położonej na terenach gminnych w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym
  • Dla działki położonej na terenie miasta w wydziale Architektury w Urzędzie Miasta.