Jak wystąpić o warunki zabudowy?

Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku.

Sam wniosek składa się do Urzędu Gminy i Miasta  lub Urzędu Miasta  na prawach powiatu. Możesz to zrobić w formie papierowej (poczta, osobiście) lub elektronicznie poprzez skrzynkę epuap.

W innym artykule dokładnie omówiłam “Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?”

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o warunki zabudowy upewnij się czy Twoja działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), ponieważ wtedy nie potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana gdy twoja działka nie jest objęta (MPZP).

Twój plan działania dotyczący uzyskania warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego:

  1. Uzyskujesz mapę zasadniczą dla działki – z tego wpisu dowiesz się Jak uzyskać mapę zasadniczą?
  2. Uzyskujesz warunki techniczne przyłączy lub opinie o możliwości przyłączenia lub opinie o braku możliwości przyłączenia do sieci 
  3. Przygotowujesz plan zagospodarowania terenu i jeżeli Ciebie to dotyczy określenie granic terenu objętego wnioskiem 
  4. Wypełniasz wniosek o warunki zabudowy – z tego wpisu dowiesz się „Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?”
  5. Składasz wniosek wraz z załącznikami 
  6. Dokonujesz ewentualnych uzupełnień do wniosku wskazanych przez urząd 
  7. Czytasz projekt decyzji o warunkach zabudowy i zgłaszasz ewentualne uwagi do urzędu

Gdzie pobrać wniosek o warunki zabudowy:

Wejdź na stronę swojej gminy bądź miasta na prawach powiatu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy (nazwa gminy)

Może być tak, że po prawej stronie będzie zakładka “Planowanie przestrzenne” i poniżej wyświetli się kolejna zakładka “Wnioski do pobrania”. Znowu inna gmina może mieć zakładkę “Jak załatwić sprawę w urzędzie” i tam trzeba odszukać “Wydział Architektury i Urbanistyki” i wyświetlą się wnioski do pobrania.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

 

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

Pamiętaj, że

3 + 14 =

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety