Dworek

Dworek Budynek mieszkalny zostałzaprojektowany w formie prostokąta z dwuspadowym dachem naczółkowym o nachyleniu połaci dachowej 40 stopni oraz 4 wolimi okami. Bryła budynku została zdominowana przez symetrię i ład. Wschodnia elewacja została zaakcentowana portykiem w...