Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

Jak wystąpić o warunki zabudowy? Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku. Sam wniosek składa się do Urzędu...
Co to są warunki zabudowy?

Co to są warunki zabudowy?

Co to są warunki zabudowy? Decyzja o warunkach zabudowy zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W dokumencie tym zostały określone warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych...
Jak uzyskać warunki zabudowy?

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Jak uzyskać warunki zabudowy? Planujesz zakup działki lub budowę domu to w pierwszym kroku powinieneś sprawdzić, czy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na terenie twojej działki nie ma opracowanego miejscowego planu...