Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

Jak wystąpić o warunki zabudowy? Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku. Sam wniosek składa się do Urzędu...