Co to są warunki zabudowy?

Co to są warunki zabudowy?

Co to są warunki zabudowy? Decyzja o warunkach zabudowy zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W dokumencie tym zostały określone warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych...