Po co decyzja o warunkach zabudowy?

Po co decyzja o warunkach zabudowy?

Po co  decyzja o warunkach zabudowy?   Decyzja zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gdy na danym obszarze nie ma planu miejscowego, to wtedy trzeba wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.   W decyzji o warunkach zabudowy...