Wypełnienie wniosku o warunki zabudowy

Pakiet Standard 500 zł oraz Pakiet PRO 800 zł
Chcę ulotkę pakiet StandardChcę ulotkę pakiet PRO

Co zyskasz dzięki naszej współpracy online?

Wypełnione wnioski o przyłącza

W pakiecie PRO wypełniam wnioski (o opinie lub warunki techniczne)  przyłączy do sieci i opracowuje załącznik graficzny w postaci planu zagospodarowania działki wraz ze wskazaniem lokalizacji przyłączy.

Należycie wypełniony wniosek o WZ

Jako architekt wiem, jakie należy wpisać we wniosku  informacje i parametry dotyczące budynku, zagospodarowania działki oraz zapotrzebowania na poszczególne media.

Plan zagospodarowania działki

Do wniosku o warunki zabudowy należy załączyć plan zagospodarowania działki wykonany na kopii mapy zasadniczej. Z doświadczenia wiem, co należy wrysować na planie działki i jakie informacje dodać, aby nie było zastrzeżeń do rysunku przez urzędników.

Monitoring

W przypadku nałożenia obowiązku przez urząd wniesienia poprawek do wniosku wykonam je w ciągu 7 dni.

Najpierw otrzymasz z urzędu projekt decyzji o warunkach zabudowy. Masz wtedy jeszcze możliwość wniesienia poprawek do decyzji wysyłając do urzędu pismo.

Co jest potrzebne do wypełnienia wniosku o warunki zabudowy?

dla domu jednorodzinnego

Mapa zasadnicza

Potrzebna jest mapa zasadnicza Twojej działki o 3-krotności szerokości frontu, ale nie mniej niż 50 m w skali 1:1000 lub 1:500.

Mapę uzyskasz w wersji elektronicznej lub papierowej.

p

Informacje od Ciebie

Żeby wypełnić wniosek i przygotować plan zagospodarowania terenu potrzebuję kilka informacji od Ciebie, które dotyczą:

 • określenia czy garaż jest w bryle budynku czy jako osobny budynek,
 • dostępu do drogi publicznej,
 • powierzchni zabudowy,
 • ilości kondygnacji domu,
 • kąt nachylenia dachu,
 • szerokości elewacji frontowej,

Przejrzyj kilka projektów domów w internecie i wybierzesz ten, który Ci się podoba. Możesz też mi przesłać linki do tego projektu.

R

Potwierdzenie na przyłączenie mediów

Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające dostęp do infrastruktury technicznej czyli dostaw energii elektrycznej i wody oraz odbioru ścieków.

Te dokumenty to mogą być w postaci opinii o możliwości przyłączenia lub warunków technicznych dla przyłącza lub umowy z dostawcą.

Wypełnienie wniosku o warunki zabudowy cena

dla domu jednorodzinnego

PAKIET STANDARD 500 ZŁ

dla domu jednorodzinnego

Czym się zajmuję?

 • wypełnieniem wniosku o warunki zabudowy,
 • opracowaniem planu zagospodarowania działki na kopii mapy zasadniczej,
 • wniesieniem poprawek do wniosku w przypadku nałożenia ich przez urząd 

Co musisz mi dostaczyć?

 • skan mapy zasadniczej dla działki
 • skany opinii o możliwości podłączenia lub braku możliwości podłączenia przyłączy (prąd, woda, kanalizacja, gaz) lub warunków technicznych przyłączy
 • informacje o wielkości planowanej zabudowy czyli link do projektu domu lub rysunki w pdf

Wniosek o warunki zabudowy wysyłasz samodzielnie.

PAKIET PRO 800 ZŁ + koszt mapy zasadniczej

dla domu jednorodzinnego

Czym się zajmuję?

 • uzyskaniem mapy zasadniczej przez epuap,
 • wypełnieniem wniosków o uzyskanie: opinii o możliwości podłączenia przyłączy lub warunków technicznych dla przyłączy (wod-kan, prądu, gazu) wraz z wrysowaniem planowanego budynku i przyłącza na kopii mapy zasadniczej,
 • wypełnieniem wniosku o warunki zabudowy,
 • opracowaniem planu zagospodarowania działki na kopii mapy zasadniczej,
 • wniesieniem poprawek do wniosku w przypadku nałożenia ich przez urząd

Co musisz mi dostarczyć?

 • informacje o wielkości planowanej zabudowy czyli link do projektu domu lub rysunki w pdf

Wnioski o przyłącza wysyłasz samodzielnie wg. moich instrukcji w wiadomościach email, tak samo jest z wnioskiem o warunki zabudowy.

Jaki jest termin wykonania usługi?

PAKIET STANDARD

1. PISMA DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY

Potrzebuję od ciebie skany: opinii o możliości podłączenia do sieci lub warunków technicznych dla przyłączy lub umów z gestorem sieci.

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI do 7 dni 

Po otrzymaniu informacji o wielkości domu przesyłam tobie do akceptacji plan zagospodarowania działki.

3. WYPEŁNIENIE WNIOSKU O WZ do 5 dni 

Po akceptacji planu zagospodarowania działki mogę wypełnić wniosek o warunki zabudowy.  Przesyłam tobie wszystko emailem. Wniosek podpisujesz sam i wysyłasz go do urzędu. Możesz to zrobić w wersji elektronicznej poprzez epuap jako pismo ogólne.

Jeżeli wysyłasz wniosek o warunki zabudowy w wersji drukowanej to wysyłam do ciebie wydruk planu zagospodarowania działki poprzez Paczkomat.

PAKIET PRO

1. MAPA ZASADNICZA do 14 dni

Po złożeniu przeze mnie wniosku o mapę zasadniczą, urząd wysyła emailem kosztorys dla mapy. Przesyłam tobie tego emaila z kontem bankowym urzędu. Po opłaceniu mapy przesyłasz mi potwierdzenie przelewu, które ja przekazuje do urzędu. Potem urząd wysyła mapę w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od wybranej opcji lub dostępnych zasobów urzędu.

2. PISMA DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY do 30 dni

Po otrzymaniu mapy wykonuję w programie graficznym na skanie mapy plan zagospodarowania działki ze wskazaniem lokalizacji przyłączy i wysyłam Tobie rysunek do akceptacji.

Możesz wystąpić o uzyskanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci lub odrazu wystąpić o uzyskanie warunków technicznych dla przyłącza. Warunki takie przeważnie są ważne 12 miesięcy i w tym czasie należy podpisac umowę z dystrybutorem sieci. Decyzja należy do ciebie.

Wypełniam wybrane rodzaje wniosków o przyłącza i przesyłam je tobie. Właściciel działki sam składa wnioski.

Uwaga! Wiele firm ma teraz możliwość złożenia wniosku online poprzez założenie konta w ich systemie. Obrót dokumentów jest online, a sprawy są załatwiane w miarę szybko. Znacznie usprawnia to przekaz dokumentów. w takim wypadku przesyłam tobie wypełniony przeze mnie wzór, a ty wypełniasz wniosek online.

3. WYPEŁNIENIE WNIOSKU O WZ do 10 dni

Po przesłaniu mi skanów opinii lub warunków technicznych dla przyłączy mediów, mogę skończyć wypełnienie wniosku o warunki zabudowy oraz plan zagospodarowania działki. Przesyłam tobie wszystko emailem. Wniosek podpisujesz sam i wysyłasz go do urzędu. Możesz to zrobić w wersji elektronicznej poprzez epuap jako pismo ogólne.

Jeżeli wysyłasz wniosek o warunki zabudowy w wersji drukowanej to wysyłam do ciebie wydruk planu zagospodarowania działki poprzez Paczkomat.

kontakt@aleksandrajackowska.pl

Napisz do mnie jaki PAKIET o warunkach zabudowy dla domu jedn. wybierasz + informacje na email lub wypełnij formularz poniżej

Moje wiadomości często trafiają do SPAMU. Prosze sprawdzaj zakładkę Spam.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

 

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

Pamiętaj, że

6 + 6 =

Częste pytania:

wypełnienie wniosku o warunki zabudowy
Kiedy nie uzyskasz warunków zabudowy?

1. Gdy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

2. Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest w opracowaniu możesz:

 • otrzymać odmowę, jeżeli wniosek dotyczy uzyskania warunków niezgodnych z opracowywanym planem miejscowym
 • zawieszony wniosek do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli w tym czasie

3. Kolejne 5 warunków trzeba spełnić wszystkie razem, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Nie spełnienie 1 warunku powoduje, że otrzymasz decyzję odmowną:

 • Jeżeli nie spełniasz zasady dobrego sąsiedztwa, która polega na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Urząd przeprowadza analizę w obrębie do 200 m od twojej inwestycji dla domów o pow. zabudowy do 70 m2
 • Jeżeli teren nie ma dostępu do drogi publicznej: Chodzi o dostęp bezpośredni, pośredni poprzez drogę wewnętrzną, pośredni poprzez służebność (akt notarialny)
 • Jeżeli nie uzyskasz zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Na razie jedyna sieć, do której wymagane jest przyłączenie.
 • Jeżeli teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • Decyzja nie jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).
  Jak wygląda współpraca? - poszczególne kroki

  Po otrzymaniu od ciebie emaila z informacją o wybranym pakiecie, przesyłam Tobie "Ogólne warunki świadczenia usług przez Eurythmia Aleksandra Jackowska"

  W dokumencie tym podane będzie konto bankowe. Warunkiem  uruchomienia usługi jest przelanie całej kwoty za wybrany PAKIET na konto bankowe.

  Potwierdzeniem akceptacji Ogólnych warunków świadczenia usług jest wykonanie przelewu. Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe otrzymasz w wiadomości email rachunek.

  Usługa Pakietu Standard i Pakietu Pro realizowana jest online poprzez korespondencje email. Jeżeli zdecydujesz sie na składanie wniosku w wersji papierowej to plan zagospodarowania działki mogę wysłać do Ciebie pocztą.

  PAKIET PRO

  1. Uzyskanie mapy zasadnieczej - wypełnienie wniosku o mapę zasadniczą. Opłata za mapę jest po twojej stronie.

  2. Na kopii mapy zasadniczej rysuję plan zagospodarowania działki i przesyłam tobie do akceptacji - dlatego wczesniej potrzebuję od ciebie informacje o planowanej powierzchni zabudowy domu jednorodzinnego, ilości kondygnacji, rodzaju dachu (płaski czy skośny), garaż w bryle budynku czy osobno, planowany wjazd na działkę. Na tym planie wrysowywuje też lokalizacje planowanych przyłączy na działce (prąd, woda)

  3. Po akceptacji planu zagospodarowania wypełniam wnioski dotyczące możliwości przyłączenia się do sieci (woda, prąd, kanalizacja, gaz)

  4. Przesyłasz mi skany pism dotyczące możliwości przyłączenia do sieci, te odmowne też.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci elektroenergetycznej powoduje, że nie uzyskasz decyzji o warunkach zabudowy.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci wodnej -  od Gminy zależy czy zgodzi się na wykonanie studni w Twoim zakresie.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci kanalizacji sanitarnej - Gminy zależy czy zgodzi się na wykonanie szamba lub przydomowej oczyszczalni.

  5. Wypełniam wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego.

  6. Przesyłam w wiadomości email wypełniony wniosek + plan zagospodarowania działki w pdf oraz informacje dotyczące procedury złożenia wniosku elektronicznie. Jeżeli chcesz wysłać wniosek pocztą to przesyłam wydrukowany plan zagospodarowania działki na podane dane adresowe przez ciebie. Ty jako właścieicel / właściecielka podpisujesz wniosek i go wysyłasz.

  PAKIET STANDARD 

  1. Po Twoje stronie jest przesłanie emailem na kontakt@aleksandrajackowska.pl:

  - skanu mapy zasadniczej o 3-krotności szerokości frontu działki ale nie mniej niż 50 m

  - skanów pism od dostawców mediów o możliości przyłączenia lub warunków technicznych lub odmowy

  - podanie informacji o wielkości planowanej budowy domu jednorodzinnego (pow. zabudowy, ilość kondygnacji, rodzaju dachu, garaż razem czy osobno, określenie wjazdu na działkę) przesłanie linku do projektu domu lub rysunków w pdf

  2. Na kopii mapy zasadniczej rysuję plan zagospodarowania działki i przesyłam Tobie do akceptacji.

  3. Po akceptacji planu zagospodarowania działki wypełniam wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego.

  4. Przesyłam w wiadomości email wypełniony wniosek + plan zagospodarowania działki w pdf oraz informacje dotyczące procedury złożenia wniosku elektronicznie. Jeżeli chcesz wysłać wniosek pocztą to przesyłam wydrukowany plan zagospodarowania działki na podane dane adresowe przez ciebie. Ty jako właścieicel / właściecielka podpisujesz wniosek i go wysyłasz.

   

  Jakie są opłaty skarbowe do wniosku o warunki zabudowy?
  • opłata skarbowa 17 zł za pełnomocnictwo (opcjonalne)

  Z opłaty zwolnieni są pełnomocnicy z kręgu rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki)

  • opłata skarbowa 598 zł gdy nie jesteś właścicielem nieruchomości
  Jak długo czeka się na warunki zabudowy?
  • 21 dni - kiedy wniosek dotyczy budowy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora
  • 90 dni - pozostałe wnioski

  Terminy moga ulec wydłużeniu, ponieważ do terminów podanych powyżej dolicza się terminy uzyskania opinii i uzgodnień lub zawieszeń postępowania.

  Kiedy warunki zabudowy tracą ważność?

  Decyzja o warunkach zabudowy traci swoją ważność:

  • jak zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
  • jeżeli zostanie wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji, dla której została wydana inna decyzja o warunkach zabudowy
  Jak długo czeka się na uzyskanie mapy zasadniczej?

  Jest to zależne od urzędu wydającego mapę. Może to potrwać o 1 - 4 tygodni od momentu złożenia wniosku.

  Jak długo czeka się na wypełnienie wniosku o warunki zabudowy?

  Jeżeli dostarczysz mi wymagane dokumenty:

  • mapę zasadniczą
  • zgody na przyłączenie mediów do działki
  • niebędne informacje do wniosku

  to wtedy w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz ode mnie wypełniony wniosek oraz plan zagospodarowania działki wraz z rysunkiem elewacji.

  Nowy wzór wniosku od 2022

  Od stycznia 2022 obowiązuje ogólnopolski wniosek o uzyskanie warunków zabudowy. Jednak nadal podlega on różnym interpretacją przez urzędy. Dotyczy to też graficznych załączników do wniosku.

  Co jeśli będę musiał coś poprawić we wniosku?

  Jeżeli po złożeniu wniosku otrzymasz tzw. postanowienie, w którym będziesz musiał coś poprawić lub uzupełnić to, wtedy prześlij do mnie na adres email: kontakt@aleksandrajackowska.pl skan lub ostre zdjęcie otrzymanego pisma.

  W ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia do mnie wykonam poprawki wymagane przez urząd.

  Projekt decyzji o warunkach zabudowy

  Urząd przesyła do Ciebie najpierw projekt decyzji o warunkach zabudowy. Twoim zadaniem jest przeczytać uważnie projekt decyzji i porownać, ze złożonym wnioskiem czy wszystko się zgadza.

  Na tym eatpie możesz jeszcze wnieść poprawki do projektu decyzji o warunkach zabudowy poprzez wysłanie pisma z uwagami. Urząd je rozpatrzy i zaakceptuje lub nie.

  Gdyby coś się niezgadzało w projekcie decyzji, w takim przypadku przeslij do mnie widaomość email za skanem lub czytelnym zdjeciem projektu decyzji.

  Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

  Kto za tym stoi?

  Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy

  Aleksandra Jackowska - architekt

  Swoim klientom pomagam w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, dzięki czemu ich wnioski płynnie przechodzą w urzędzie.

  Zajmuje się projektowaniem domów oraz wnętrz. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

  Moja pasja to sztuka, szczególnie malarstwo abstrakcyjne, któremu poświęcam też swoją uwagę tworząc dzieła malarskie nawiązujące do natury, medytacji. 

  Jesteś zainteresowana / zainteresowany usługą?

  Napisz do mnie jaki pakiet ciebie interesuje na adres:

  kontakt@aleksandrajackowska.pl 

  lub wypełnij formularz poniżej

  Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

  a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

  b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

  c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

  d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

  e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

  f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

  Uwaga!

  Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

  email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

   

  Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

  Pamiętaj, że

  9 + 13 =

  kontakt@aleksandrajackowska.pl

  Napisz jaki Pakiet wybierasz oraz informacje o działce i planowanej budowie.