Nie wiesz:

Jak poprawnie wypełnić Nowy wniosek o Warunki Zabudowy dla domu jednorodzinnego?

Masz dość szukania informacji w sieci, a większość znalezionych treści jest już nieaktualna?

Wniosek wydaje Ci się trudny, bo tyle różnych parametrów trzeba w nim podać?

Dobrze trafiłaś / trafiłeś 🙂 Sprawdź poniżej, jak mogę Ci pomóc.

Co zyskasz dzięki naszej współpracy online?

Należycie wypełniony wniosek

Jako architekt wiem, jakie należy wpisać we wniosku  informacje i parametry dotyczące budynku, zagospodarowania działki oraz zapotrzebowania na poszczególne media.

Poprawnie narysowany plan zagospodarowania działki

Z doświadczenia wiem, co należy wrysować na planie działki i jakie informacje dodać, aby nie było zastrzeżeń do rysunku przez urzędników.

Monitoring

W przypadku nałożenia obowiązku przez urząd wniesienia poprawek do wniosku wykonam je w ciągu 7 dni. 

Co jest potrzebne?

Mapa zasadnicza

Potrzebna jest mapa zasadnicza Twojej działki o 3-krotności szerokości frontu, ale nie mniej niż 50 m w skali 1:1000 lub 1:500.

Mapę uzyskasz w wersji elektronicznej lub papierowej.

W tym celu składasz wniosek do urzędu o przygotowanie takiej mapy. Urząd po złożeniu wniosku przesyła Ci kosztorys z wyceną. Po opłaceniu rachunku otrzymasz mapę.

Terminy uzyskania mapy zasadniczej są zależne od danego urzędu i wahają się od kilku dni do 3 tygodni.

p

Informacje od Ciebie

Żeby wypełnić wniosek i przygotować plan zagospodarowania terenu potrzebuję kilka informacji od Ciebie, które dotyczą:

 • określenia czy garaż jest w bryle budynku czy jako osobny budynek,
 • dostępu do drogi publicznej,
 • powierzchni zabudowy,
 • ilości kondygnacji domu,
 • kąt nachylenia dachu,
 • szerokości elewacji frontowej,
 • liczby mieszkańców

Najpierw przemyśl dokładnie, jak chcesz, żeby Twój dom wyglądał. Najlepiej jak przejrzysz kilka projektów domów w internecie i wybierzesz ten, który Ci się podoba. Możesz też mi przesłać linki do tych projektów.

R

Zgody na przyłączenie mediów

Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające dostęp do infrastruktury technicznej czyli dostaw energii elektrycznej i wody oraz odbioru ścieków.

Te dokumenty to mogą być:

 • opinie
 • warunki techniczne dla przyłącza
 • umowy

Minimum jakie trzeba spełnić to uzyskać zgodę o dostawę  energii elektrycznej.

Jeżeli nie masz dostępu do wodociągu, to możesz wybudować studnię głębinową. Przeważnie urzędy domagają się wtedy oświadczenia, że wykonasz ją we własnym zakresie.

Jeżeli nie masz dostepu do kanalizacji sanitarnej to we wniosku wskazujesz budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ile to kosztuje?

Wypełnienie wniosku o warunki zabudowy oraz przygotowanie załączników do wniosku

* Koszt uzyskania mapy zasadniczej jest po Twojej stronie. 

Jaki jest termin wykonania usługi?

PAKIET STANDARD

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów (mapy zasadniczej, zgody na przyłączenie mediów) termin wykonania usługi wynosi do 10 dni roboczych.

PAKIET PRO

1. Uzyskanie mapy zasadniczej jest zależne od urzędu i trwa od 1 – 4 tygodni.

2. Uzyskanie zgody na przyłączenie mediów trwa od 4 – 6 tygodni.

3. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów (mapy zasadniczej, zgody na przyłączenie mediów) termin wykonania usługi wynosi do 10 dni roboczych.

Napisz do mnie jaki PAKIET Cię interesuje na adres:

kontakt@aleksandrajackowska.pl lub wypełnij formularz poniżej

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś.

Pamiętaj, że

Częste pytania:

Kiedy nie uzyskasz warunków zabudowy?

1. Gdy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

2. Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest w opracowaniu możesz:

 • otrzymać odmowę, jeżeli wniosek dotyczy uzyskania warunków niezgodnych z opracowywanym planem miejscowym
 • zawieszony wniosek do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli w tym czasie

3. Kolejne 5 warunków trzeba spełnić wszystkie razem, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Nie spełnienie 1 warunku powoduje, że otrzymasz decyzję odmowną:

 • Jeżeli nie spełniasz zasady dobrego sąsiedztwa, która polega na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Urząd przeprowadza analizę w obrębie do 200 m od twojej inwestycji dla domów o pow. zabudowy do 70 m2
 • Jeżeli teren nie ma dostępu do drogi publicznej: Chodzi o dostęp bezpośredni, pośredni poprzez drogę wewnętrzną, pośredni poprzez służebność (akt notarialny)
 • Jeżeli nie uzyskasz zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Na razie jedyna sieć, do której wymagane jest przyłączenie.
 • Jeżeli teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • Decyzja nie jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).
  Jakie są opłaty skarbowe do wniosku o warunki zabudowy?
  • opłata skarbowa 17 zł za pełnomocnictwo (opcjonalne)

  Z opłaty zwolnieni są pełnomocnicy z kręgu rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki)

  • opłata skarbowa 598 zł gdy nie jesteś właścicielem nieruchomości
  Jak długo czeka się na warunki zabudowy?
  • 21 dni – kiedy wniosek dotyczy budowy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora
  • 90 dni – pozostałe wnioski

  Terminy moga ulec wydłużeniu, ponieważ do terminów podanych powyżej dolicza się terminy uzyskania opinii i uzgodnień lub zawieszeń postępowania.

  Kiedy warunki zabudowy tracą ważność?

  Decyzja o warunkach zabudowy traci swoją ważność:

  • jak zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
  • jeżeli zostanie wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji, dla której została wydana inna decyzja o warunkach zabudowy
  Jak długo czeka się na uzyskanie mapy zasadniczej?

  Jest to zależne od urzędu wydającego mapę. Może to potrwać o 1 – 4 tygodni od momentu złożenia wniosku.

  Jak długo czeka się na wypełnienie wniosku o warunki zabudowy?

  Jeżeli dostarczysz mi wymagane dokumenty:

  • mapę zasadniczą
  • zgody na przyłączenie mediów do działki
  • niebędne informacje do wniosku

  to wtedy w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz ode mnie wypełniony wniosek oraz plan zagospodarowania działki wraz z rysunkiem elewacji.

  Nowy wzór wniosku od 2022

  Od stycznia 2022 obowiązuje ogólnopolski wniosek o uzyskanie warunków zabudowy. Jednak nadal podlega on różnym interpretacją przez urzędy. Dotyczy to też graficznych załączników do wniosku.

  Co jeśli będę musiał coś poprawić we wniosku?

  Jeżeli po złożeniu wniosku otrzymasz tzw. postanowienie, w którym będziesz musiał coś poprawić lub uzupełnić to, wtedy prześlij do mnie na adres email: kontakt@aleksandrajackowska.pl skan lub ostre zdjęcie otrzymanego pisma.

  W ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia do mnie wykonam poprawki wymagane przez urząd.

  Jak wygląda współpraca?

  Po otrzymaniu od ciebie emaila z informacją o wybranym pakiecie, przesyłam Tobie „Ogólne warunki świadczenia usług przez Eurythmia Aleksandra Jackowska”

  W dokumencie tym podane będzie konto bankowe. Warunkiem  uruchomienia usługi jest przelanie całej kwoty za wybrany PAKIET na konto bankowe.

  Potwierdzeniem akceptacji Ogólnych warunków świadczenia usług jest wykonanie przelewu. Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe otrzymasz rachunek.

   Usługa Pakietu Standard i Pakietu Pro realizowana jest online poprzez korespondencje email. Jeżeli zdecydujesz sie na składanie wniosku w wersji papierowej to plan zagospodarowania działki mogę wysłać do Ciebie pocztą.

  Pakiet Vip – jeżeli nie masz projektu budowlanego istniejącego budynku mieszkalnego, wtedy wykonuję inwenataryzację za dodatkowe wynagrodzenie, ale tylko na terenie powiatu poznańskiego.

  Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

  Kto za tym stoi?

  Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy

  Aleksandra Jackowska - architekt

  Od 15 lat zajmuje się projektowaniem architektonicznym w zakresie indywidualnych projektów domów oraz wnętrz.

  Swoim klientom pomagam w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, dzięki czemu ich wnioski płynnie przechodzą w urzędzie.

  Od 11 lat posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

  Prowadzę kanał na YouTube Aleksandra Jackowska - architekt poświęcony budowie domów oraz BLOG z artykułami pomagającymi ogarnąć formalności.

  Jesteś zainteresowana / zainteresowany usługą?

  Napisz do mnie jaki pakiet ciebie interesuje na adres: kontakt@aleksandrajackowska.pl