1. Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego taka jest poprawna nazwa. Długa nazwa, ale ważny dokument, który przygotowuje rada gminy w formie uchwały. Plan miejscowy składa się o z części tekstowej i rysunkowej.

Sprawdzisz tam m.in:

  • czy możesz na działce postawić dom
  • jakie gabaryty może mieć dom
  • jaką powinien mieć wysokość
  • jaką powinien mieć szerokość elewacji
  • jaki powinien być kąt nachylenia dachu, a może dach płaski
  • w jakiej odległości zlokalizowany powinien być dom od granicy z drogą
  • jaka zabudowa będzie wokół wielorodzinna, jednorodzinna czy przemysłowa
  • gdzie jest przewidywana droga szybkiego ruchu
  • czy na Twojej działce są jakieś archeologiczne znaleziska
  • czy teren podlega jakiejś ochronie

Z takiego planu na prawdę można dużo wyczytać. Do uchwały zawsze załączona jest mapa z legendą i warto ją uważnie przeanalizować.

Plany miejscowe wyglądają różnie w różnych gminach. Czasami są dość szczegółowe, a czasami bardzo ogólne. Wszystko zależy od rady gminy. Zapisy w planie miejscowym stanowią wytyczne do projektu budowlanego domu jednorodzinnego.

Projekt domu musi być zgodny z zapisami planu miejscowego, bo inaczej nie otrzymasz pozwolenia na budowę czy akceptacji zgłoszenia budowy domu.

2. Gdzie sprawdzić czy obowiązuje miejscow plan zagospodarowania przetrzennego?

Najlepiej wpisać dość szczegółowe zapytanie w google. Możesz też wejść na stronę gminy. Po lewej stronie z powinna być zakładka Zagospodarowanie przestrzenne.

Tutaj podaję link strony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

3. Gdzie złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wszelkie informację będą dostępne na stronie gminy.

Podaję link do strony Urzędu i Miasta Gminy Swarzędz, gdzie jest opisane co trzeba zrobić i ile to kosztuje. Natomiast pod tym linkiem znajdziesz wnioski do pobrania

Gmina podaje termin wydania wypisu i wyrysu do 14 dni.

4. Czy można zmienić miejscow plan zagospodarowania przestrzennego?

Możesz złożyć do gminy wniosek o zmianę planu miejscowego, który rozpatrzy rada gminy. Jeżeli wyrażą zgodę na zmianę planu to Ty ponosisz wszelkie koszty opracowania nowego planu, które są dość wysokie.

Dlatego nie ma wszędzie obowiązujących planów miejscowych. Taka zmiana planu przechodzi całą procedurę urzędową. Plan jest wystawiany do opinii publicznej. Dlatego zmiana planu miejscowego to przeważnie 2-3 lata.

Ale pamiętaj może się to wydłużyć jak pojawią zażalenia lub protesty mieszkańców do planu.

Czy masz pytanie? Pisz śmiało w komentarzu 🙂

Pozdrawiam

Ola