Jak uzyskać mapę zasadniczą?

Do wniosku o warunki zabudowy potrzebujesz mapę zasadniczą o 3-krotności szerokości frontu działki, ale nie mniej niż 50 m.

Z tekstu poniżej dowiesz się gdzie możesz uzyskać mapę zasadniczą dla działki oraz jakie należy wypełnić wnioski.

Mapę zasadniczą działki uzyskasz z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na stronie internetowej urzędu powinieneś znaleźć informacje dotyczące miejsca złożenia wniosku, czasu oczekiwania oraz pobrać wniosek.

Aby uzyskać mapę zasadniczą należy wypełnić 2 wnioski:

 • Wniosek ogólny „P
 • Wniosek „P1” – wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Wnioski można pobrać w wersji edytowalnej xlsx oraz pdf. Tutaj możesz pobrać wzory wniosków:

 • wniosek P – xlsx, pdf
 • wniosek P1 – xlsx, pdf

Mapa w wersji elektronicznej czy papierowej?

Na tym etapie powinieneś podjąć już decyzję w jaki sposób będziesz składać wniosek o warunki zabudowy. Od tego wyboru będzie zależeć wybór wersji mapy elektronicznej lub papierowej. 

Chodzi o to, że jak uzyskasz mapę w wersji elektronicznej, a będziesz składać wniosek o warunki zabudowy w wersji papierowej, to do wniosku dołączysz wydruk mapy, czyli kopię. Urząd może zakwestionować, że nie załączyłeś oryginału mapy.  We wniosku nie jest to ściśle określone i zapis podlega interpretacji.

Formy złożenia wniosku

Osobiście w urzędzie

Najpierw na stronie urzędu sprawdź, czy otrzymasz od razu mapę po złożeniu osobiście wniosków (P+P1) w urzędzie. 

Listownie

We wniosku P podaj dane kontaktowe adres e-mail i numer telefonu. Po rozpatrzeniu wniosków otrzymasz kosztorys w wiadomości e-mail. Po opłaceniu usługi prześlij potwierdzenie wykonania przelewu w wiadomości zwrotnej, bo inaczej nie wyślą ci mapy.

Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP)

W tym wariancie najlepiej wypełnij wnioski  (P+P1) w wersji edytowalnej, następnie wydrukuj do pdf. Warunkiem skorzystania ze skrzynki podawczej (ePUAP) jest posiadanie Profilu Zaufanego. 

Portal e-usług publicznych geodezji

Niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadają własne portale, przez które możesz zamówić mapę zasadniczą. Żeby skorzystać z tej opcji trzeba posiadać także Profil Zaufany. 

 1. w Poznaniu jest – iWniosek
 2. w Warszawie, Pruszczu Gdańskim, Stargardzie Szczecińskim  jest – System e-Usług Publicznych Geodezji

Korzystając z tego portalu powyżej znalazłam szereg utrudnień:

 • komunikacja odbywa się tylko w portalu, nie otrzymałam żadnego e-maila z informacją, że jest dla wiadomość w portalu
 • poruszanie się tam nie jest intuicyjne, trzeba się naszukać różnych informacji
 • nie mogłam dołączyć wniosków P i P1
 • opłacenie usługi wymagało przesłania potwierdzenia zapłaty poprzez ten system 
 • szybciej otrzymałabym mapę, gdybym wysłała wnioski listownie

Procedura zamówienia mapy w urzędzie i opłaty

Po złożeniu wniosku urząd przygotowuje kosztorys za wydanie mapy zasadniczej i przesyła na podany we wniosku adres email. 

Po opłaceniu usługi urzędy wymagają często przesłania potwierdzenia przelewu za opłacenie mapy. Po opłaceniu rachunku otrzymasz mapę w takiej wersji i w taki sposób w jaki wnioskowałeś.  Terminy uzyskania mapy zasadniczej są zależne od danego urzędu i wahają się przeważnie od kilku dni do 2 tygodni.

Jak długo czeka się na uzyskanie mapy zasadniczej?

Uzyskanie mapy zasadniczej zależy od danego urzędu, w którym składasz wniosek. Na stronie internetowej powinny być podane informacje odnośnie czasu oczekiwania.

Jeżeli zrobisz to osobiście, to może uda ci się uzyskać mapę od razu. Warto najpierw zadzwonić do urzędu i się zapytać, jakie są aktualne terminy uzyskania mapy zasadniczej w zależności w od sposobu złożenia wniosku; osobiście, listownie czy przez skrzynkę epuap.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
 • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

 

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

Pamiętaj, że

8 + 12 =