Jak czytać projekt budowlany i rysunki techniczne? 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest rzut poziomy i przekrój pionowy?
  • Jak czytać rzut parteru i fundamentów oraz przkrój budynku?
  • Jak wyglądają rysunki konstrukcyjne fundamentów i słupów żelbetowych?
  • Jakie informacje są zawarte na rzucie parteru? – Co zaznacza się na przekrojach?
  • Jak graficznie oznacza się elementy murowane czy żelbetowe, izolacje przeciwwilgociową czy izolacje termiczne?
Co-to-jest-rzut

Co to jest rzut poziomy?

Zanim wyjaśnię Ci co znajduje się na rysunkach rzutów, to najpierw opiszę Ci co to jest rzut poziomy. Na obrazku powyżej widzisz, zaznaczone na czerwono 2 płaszczyzny cięcia budynku.

Linie cięcia wykonuje się na wysokości 1 m od poziomu podłogi. Taka linia przecina cały budynek, to co zostanie przecięte znajduje się potem na rysunku rzutu. Przyjmuje się 1 m od poziomu podłogi, po to żeby na rzucie zaznaczyć okna.

W projekcie budowlanym jest wiele rzutów: fundamentów, parteru, piętra, stropu, konstrukcji dachu, czy samego dachu.

Co-to-jest-przekrój

Co to jest przekrój?

Pozostaje mi jeszcze wyjaśnić znaczenie przekroju pionowego budynku.

Linie cięcia budynku są w pionie. Na obrazku powyżej zaznaczyłam dwoma różnymi kolorami, dwa różne cięcia budynku.

Przekrój pionowy budynku pokazuje elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, ściany, stropy, schody czy elementy żelbetowe.

Na rysunkach rzutów zaznacza się linie przekrojowe i opisuje się je A-A, B-B.

Jak-czytać-projekt-fundamentów

Jak czytać projekt budowlany – rzut fundamentów?

Na rzucie fundamentów znajduje się dużo różnych informacji, których pewnie nie rozumiesz. Na obrazku powyżej różnymi kolorami zaznaczyłam te informacje, które opisuję poniżej.

Kolorem czerwonym zaznaczyłam ławy fundamentowe, które mają przypisane przez konstruktora swój numer pozycji oraz wymiar.

Konstruktor określa gdzie i jakie fundamenty będą miały odpowiednie szerokości. W związku z tym w projekcie fundamentów mogą pojawić się ławy o różnej szerokości.

Kolorem zielonym zaznaczyłam stopy fundamentowe, które również mają przypisaną pozycję i wymiar.

Kolorem fioletowym zaznaczyłam słupy żelbetowe, które konstrukcyjnie za pomocą prętów są połączone ze zbrojeniem ław fundamentowych. Słupy żelbetowe mają swoją odrębną pozycję.

Konstruktor na rysunku zaznaczył również dodatkowe pręty kotwiące (kolor niebieski) podał ich ilość oraz przekrój i wymiary.  Jest to dodatkowe zbrojenie, które ma być zazstosowane przy łączeniu zbrojenia słupów ze zbrojeniem ław fundamentowych.

Jak-czytać-rysunki-konstrukcyjne

W dokumentacji konstrukcyjnej znajdują się rysunki zbrojenia elementów żelbetowych, które zostały zastosowane w danym projekcie domu.

Na rysunku powyżej widzisz rysunek konstrukcyjny ławy fundamentowej. Konstruktor rozrysował i opisał zbrojenie znajdujące sie w ławie fundamentowej.

Okreslił również rodzaj stali i betonu. Rozrysował jak mają zostać wywiązane strzemiona, podał dokładne wymiary.

Jak-czytać-rzut-parteru

Jak czytać projekt budowlany – rzut parteru?

Na obrazku powyżej zaznaczyłam różnymi kolorami poszczególne informacje, które znajdują się na rzucie budynku.

Kolorem czerwonym wyodrębniłam osie budynku.  Osie budnku znajdują się na każdym rysunku rzutu oraz przekroju budynku.

Osie budynku lokalizuje się w osiach ścian konsktrukcyjnych lub słupach żelbetowych. Architekt numeruje odpowiednio osie na rysunkach. Na obrazku powyżej widać, że osie pionowe mają przypisane cyfry, natomiast osie poziome litery.

Numeracja osi pomaga w komunikacji międzybranżowej na etapie projektowania jak i wykonywania budynku.

Kolorem żółtym zaznaczyłam linie przekrojów, żeby Ci pokazać jak się je oznacza na rzutach.

Kolorem zielonym oznaczyłam wymiary na zewnątrz i we wnątrz budynku. Wymiarowanie osi, otworów, pomieszczeń.

Kolorem fioletowym zaznaczyłam strzałkę, która wskazuje główne wejście do budynku.

Kolorem niebieskim zaznaczyłam opisy okien. Każde okno ma przypisany numer, który określa jego typ. Podane są również jego wymiary.

Kolorem różowym zaznaczyłam drzwi, które mają przypisane swoje oznaczenie i wymiar. Rozróżnia się drzwi zewnętrzne od wewnętrznych. Te ostatnie dzieli się ze względu na szerokość i przeznaczenie. Do łazienki drzwi mają otwory wentylacyjne stąd też mają swój typ.

Jak-opisane-są-schody-na rzucie

Jak czytać projekt budowlany – rzut parteru?

Na obrazku powyżej zaznaczyłam różnymi kolorami kolejne informacje, które znajdują się na rzucie.

Kolorem czerwonym zaznaczyłam numerację pomieszczeń. Po prawej stronie rzutu znajduje się tabelka, w której zostały zebrane wszystkie pomieszczenia wraz z ich powierzchnią.

Kolorem fioletowym zaznaczyłam opisy warstw ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz ścian działowych. Z prawej strony rzutu zostały wyszczególnione poszczególne warstwy ścian, które zawierają informacje o materiałach i ich grubości np. pustak Porotherm gr. 25 cm, styropian eps gr. 25 cm.

Kolorem różowym zaznaczyłam opis schodów. Na obrazku powyżej wyjaśniam co oznaczają poszczególne cyfry w opisie schodów. 

18 x 17,5 / 29 określa:

18 – ilość stopni

17,5 – wysokość stopnia

29 – szerokość stopnia

Do zaprojektowania wygodnych schodów dla użytkowników korzysta się ze wzoru 2h + s = 60 – 65 cm. Wedłu wzoru tego 2 x wysokość stopnia + szerokość stopnia powinna wynosić w zakresie 60 do 65 cm, ponieważ wtedy schody są wygodne dla człowieka.

Jakie-elementy-konstrukcyjne-są-na -rzucie

Jak czytać projekt budowlany – rzut parteru?

Dodatkowo na rzucie parteru znajdują się informacje dotyczące elementów żelbetowych, prefabrykowanych czy kanałów wentylacyjnych.

Na obrazku powyżej kolorem czerwonym zaznaczyłam słupy żelbetowe, które zostały zaprojektowane przez konstruktora. Konstruktor wrysował i opisał słupy na rysunku rzutu parteru.

Kolorem zielonym zostały oznaczone zaprojektowane przez konstruktora belki żelbetowe.

Natomiast kolorem żółtym oznaczyłam prefabrykowane nadproża, znajdujące się nad otworami.

Kolorem różowym oznaczyłam wysokość parapetu, która jest podawana przy oknach. Architekci przyjmują tą wysokość mierzoną od podłogi (ostatecznej warstwy) do górnej powierzchni parapetu.

Kolorem fioletowym zaznaczyłam kanały wentylacyjne, które na rzucie dodatkowo są opisane oraz mają oznaczone miejsce podłączenia do kanału.

Kolorem niebieskim zaznaczyłam kanały spalinowe, które wizualnie różnie się oznacza, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa gazowego czy stałopalnego.

Jak-czytać-przekrój-domu

Jak czytać projekt budowlany – przekrój budynku?

Na obrazku powyżej, który przedstawia przekrój budynku zaznaczyłam kolorami różne jego elementy.

Kolorem czerwonym zaznaczyłam ławy fundamentowe, których wielkość określa konstruktor. Na przekroju fundamenty zostały opisane oraz graficznie zaznaczono, gdzie ma przebiegać izolacja przeciwwilgociowa i termiczna.

Kolorem zielonym zaznaczyłam strop. W tym projekcie domu konstruktor zaprojektował strop typu filigran i tak został on opisany na rysunku przekroju.

Kolorem żółtym zaznaczyłam wieńce, które zostały opisane na przekroju.

Kolorem różowym zaznaczyłam elementy drewniane, z których została zaprojektowana kratownica. Każdy element kratownicy ma przypisany swój wymiar.

Kolorem fioletowym oznaczyłam poszczególne warstwy np. ścian, stropu czy dachu. Po prawej stronie rysunku znajduje się legenda, w której projektant określił poszczególne materiały i ich grubości dla każdej przegrody budynku.

Kolorem niebieskim zaznaczyłam kotwy wysokościowe, które znajdują się na przekrojach i rysunkach elewacji.

Poziom zero to poziom parteru i od tego poziomu określa się poszczególne elementy budynku. Poziom posadowienia budynku ma kotwy wysokościowe na minusie. Natomiast elementy powyżej parteru otrzymują oznaczenie dodatnie.

Kolorem granatowym zaznaczyłam osie budynku i wymiary, żeby pokazać, że również na tym rysunku je się stosuje.

Jak- zaznacza-się-izolację-ściany

Jak czytać graficzne oznaczenia na rysunkach technicznych?

Na rysunkach rzutu czy przekroju stosuje się graficzne oznaczenia dla poszczególnych elementów.

Na obrazku powyżej wyszczególniłam elementy, które mają różne oznaczenie. Inaczej zaznacza się elementy murowane, a inaczej elementy żelbetowe. Stosuje się inne kreskowanie tych elementów.

Wyodrębnia się także izolacje przeciwwilgociowe, które to oznaczenie widać na przekrojach budynku.

Inaczej zaznacza się izolacje termiczne takie jak wełna mineralna czy styropian.

 

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety