CO TO JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY?
 😁
Decyzja zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Gdy na danym obszarze nie ma planu miejscowego, to wtedy trzeba wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 😁
W decyzji znajdziesz wytyczne dotyczące budowy lub rozbudowy Twojego domu m.in.
  • lokalizacje budynku na działce
  • określenie maksymalnej powierzchni zabudowy
  • ilość miejsc postojowych na działce
  • maksymalną wysokość budynku
  • maksymalną szerokość elewacji frontowej
  • rodzaj dachu
  • kąt nachylenia dachu
  • rodzaj pokrycia na dachu
Te wytyczne są podstawą do opracowania projektu budowlanego Twojego domu.
 😁
Wypełniając wniosek o wydanie decyzji już sam określasz parametry domu lub jego rozbudowy, więc zastanów się dobrze czy dane parametry nie są zbyt małe 🧐
Na wydanie decyzji czeka się 3-4 miesiące, a jej zmiana trwa tyle samo co wydanie nowej decyzji.
 🤨
Powodzenia! 👍